تخفیف ویژه

جمعه سیاه

off 300 1

زمان خرید باقیمانده

تخفیف های خاص!! تا 300 هزار تومان!

روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 1280 کرم

روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 1280 کرم

قیمت

185,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 طوسی

روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 طوسی

قیمت

250,000 تومان

315,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 کرم

روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 کرم

قیمت

250,000 تومان

315,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 878

کاور فرش شانل اطلسی کد 878

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 887

کاور فرش شانل اطلسی کد 887

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 7512

کاور فرش شانل ارکیده کد 7512

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 16201

کاور فرش شانل ارکیده کد 16201

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 15901

کاور فرش شانل ارکیده کد 15901

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 3103

کاور فرش شانل ارکیده کد 3103

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 2101

کاور فرش شانل ارکیده کد 2101

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1402

کاور فرش شانل ارکیده کد 1402

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 106

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 106

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 103

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 103

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
روفرشی مخمل زرکدار بافت سعید کد 122 کرم

روفرشی مخمل زرکدار بافت سعید کد 122 کرم

قیمت

199,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 690 کرم

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 690 کرم

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 33 مشکی

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 33 مشکی

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 کرم

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 کرم

قیمت

5.00

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 65 لایت

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 65 لایت

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 طوسی

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 طوسی

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان

روفرشی سنتی یزدی

روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 1280 کرم

روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 1280 کرم

قیمت

185,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 2011 طوسی

روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 2011 طوسی

قیمت

185,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 2011 کرم

روفرشی مخمل زرکدار ستاره زرین کد 2011 کرم

قیمت

185,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 طوسی

روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 طوسی

قیمت

250,000 تومان

315,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 کرم

روفرشی مخمل ابریشم ستاره زرین کد 840 کرم

قیمت

250,000 تومان

315,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 54 کرم

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 54 کرم

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 92 کرم

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 92 کرم

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل زرکدار بافت سعید کد 122 کرم

روفرشی مخمل زرکدار بافت سعید کد 122 کرم

قیمت

199,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی مخمل زرکدار بافت سعید کد 122 طوسی

روفرشی مخمل زرکدار بافت سعید کد 122 طوسی

قیمت

199,000 تومان

245,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 118 سورمه ای

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 118 سورمه ای

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم بافت سعید کد 880 طوسی

روفرشی مخمل ابریشم بافت سعید کد 880 طوسی

قیمت

520,000 تومان

630,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 690 کرم

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 690 کرم

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 44 فیروزه ای

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 44 فیروزه ای

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 33 مشکی

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 33 مشکی

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 86 سرمه ای

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 86 سرمه ای

قیمت

5.00

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 کرم

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 کرم

قیمت

5.00

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی ابریشم نیکزاد کد 110 کرم

روفرشی ابریشم نیکزاد کد 110 کرم

قیمت

225,000 تومان

285,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 60 کرم

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 60 کرم

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 65 لایت

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 65 لایت

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 179 سرمه ای

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 179 سرمه ای

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 81 کرم

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 81 کرم

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 آبی روشن

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 آبی روشن

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان
روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 طوسی

روفرشی مخمل ابریشم نیکزاد کد 130 طوسی

قیمت

290,000 تومان

350,000 تومان

کاور تشک حبابی و محافظ تشک ضد آب

محافظ تشک ضد آب کشدار دو نفره

محافظ تشک ضد آب کشدار دو نفره

قیمت

5.00

455,000 تومان

485,000 تومان
محافظ تشک ضد آب کشدار یک نفره

محافظ تشک ضد آب کشدار یک نفره

قیمت

5.00

359,000 تومان

385,000 تومان
کاور تشک مخمل حبابی کشدار یک نفره رنگ کرم

کاور تشک مخمل حبابی کشدار یک نفره رنگ کرم

قیمت

475,000 تومان

510,000 تومان

کاور فرش کشدار

کاور فرش شانل اطلسی کد 777

کاور فرش شانل اطلسی کد 777

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1312

کاور فرش شانل اطلسی کد 1312

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 611 TF

کاور فرش شانل ارکیده کد 611 TF

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد TF 617

کاور فرش شانل ارکیده کد TF 617

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1396 + ویدیو

کاور فرش شانل اطلسی کد 1396 + ویدیو

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1345

کاور فرش شانل اطلسی کد 1345

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1407

کاور فرش شانل اطلسی کد 1407

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1350

کاور فرش شانل اطلسی کد 1350

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1310

کاور فرش شانل اطلسی کد 1310

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 878

کاور فرش شانل اطلسی کد 878

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1364

کاور فرش شانل اطلسی کد 1364

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش کشدار شانل اطلسی کد 92

کاور فرش کشدار شانل اطلسی کد 92

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 887

کاور فرش شانل اطلسی کد 887

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 885

کاور فرش شانل اطلسی کد 885

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 787

کاور فرش شانل اطلسی کد 787

قیمت

5.00

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 686 + ویدیو

کاور فرش شانل اطلسی کد 686 + ویدیو

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 678

کاور فرش شانل اطلسی کد 678

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 602

کاور فرش شانل اطلسی کد 602

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 323

کاور فرش شانل اطلسی کد 323

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 315

کاور فرش شانل اطلسی کد 315

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 312

کاور فرش شانل اطلسی کد 312

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 294

کاور فرش شانل اطلسی کد 294

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 191

کاور فرش شانل اطلسی کد 191

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 128

کاور فرش شانل اطلسی کد 128

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 1039

کاور فرش شانل اطلسی کد 1039

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 7512

کاور فرش شانل ارکیده کد 7512

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 5501

کاور فرش شانل ارکیده کد 5501

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 16301

کاور فرش شانل ارکیده کد 16301

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 16201

کاور فرش شانل ارکیده کد 16201

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 15901

کاور فرش شانل ارکیده کد 15901

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل اطلسی کد 767

کاور فرش شانل اطلسی کد 767

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 9801

کاور فرش شانل ارکیده کد 9801

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 3301

کاور فرش شانل ارکیده کد 3301

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 2302

کاور فرش شانل ارکیده کد 2302

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 3401

کاور فرش شانل ارکیده کد 3401

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 3201

کاور فرش شانل ارکیده کد 3201

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 3103

کاور فرش شانل ارکیده کد 3103

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 2501

کاور فرش شانل ارکیده کد 2501

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 2301

کاور فرش شانل ارکیده کد 2301

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 2101

کاور فرش شانل ارکیده کد 2101

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1701

کاور فرش شانل ارکیده کد 1701

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1601

کاور فرش شانل ارکیده کد 1601

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1501

کاور فرش شانل ارکیده کد 1501

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1402

کاور فرش شانل ارکیده کد 1402

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1401

کاور فرش شانل ارکیده کد 1401

قیمت

630,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1302

کاور فرش شانل ارکیده کد 1302

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1201

کاور فرش شانل ارکیده کد 1201

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1106

کاور فرش شانل ارکیده کد 1106

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارکیده کد 1102

کاور فرش شانل ارکیده کد 1102

قیمت

580,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 123

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 123

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 114

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 114

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 113

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 113

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 9 متری کد 110

کاور فرش شانل ارغوان 9 متری کد 110

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 106

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 106

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 105

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 105

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 103

کاور فرش شانل ارغوان 6 متری کد 103

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان
کاور فرش شانل ارغوان 9 متری کد 101

کاور فرش شانل ارغوان 9 متری کد 101

قیمت

540,000 تومان

680,000 تومان

پرده های آماده پانچی

22 % تخفیف
پرده آماده مخمل کرم کد Y-03

پرده آماده مخمل کرم کد Y-03

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر صورتی کد K-6009

پرده آماده حریر صورتی کد K-6009

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر فیروزه ای کد K-8315

پرده آماده حریر فیروزه ای کد K-8315

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر نارنجی کد K-4503

پرده آماده حریر نارنجی کد K-4503

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر آبی آسمانی کد K-2644

پرده آماده حریر آبی آسمانی کد K-2644

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر بنفش پاستیلی کد K-3513

پرده آماده حریر بنفش پاستیلی کد K-3513

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر بنفش کد K-3515

پرده آماده حریر بنفش کد K-3515

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر زرد کد K-2501

پرده آماده حریر زرد کد K-2501

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل خردلی کد Y-014

پرده آماده مخمل خردلی کد Y-014

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل کله غازی کد YB-639

پرده آماده مخمل کله غازی کد YB-639

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل قهوه ای سوخته کد Y-05

پرده آماده مخمل قهوه ای سوخته کد Y-05

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل قهوه ای کد Y-010

پرده آماده مخمل قهوه ای کد Y-010

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل سرمه ای کد Y-067

پرده آماده مخمل سرمه ای کد Y-067

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل بنفش کد Y-050

پرده آماده مخمل بنفش کد Y-050

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل طوسی روشن کد Y-027

پرده آماده مخمل طوسی روشن کد Y-027

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل طوسی کد Y-028

پرده آماده مخمل طوسی کد Y-028

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل کد Y-020

پرده آماده مخمل کد Y-020

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل مشکی کد Y-029

پرده آماده مخمل مشکی کد Y-029

قیمت

550,000تومان

699,000تومان
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس کرم کد F-08

پرده آماده مخمل الماس کرم کد F-08

قیمت

750,000تومان

899,000تومان
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس قهوه ای روشن کد F-26
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس قهوه ای تیره کد F-02
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس طوسی روشن کد F-36

پرده آماده مخمل الماس طوسی روشن کد F-36

قیمت

750,000تومان

899,000تومان
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس سبز کد F-29

پرده آماده مخمل الماس سبز کد F-29

قیمت

750,000تومان

899,000تومان
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس خردلی کد F-28

پرده آماده مخمل الماس خردلی کد F-28

قیمت

750,000تومان

899,000تومان
17 % تخفیف
پرده آماده مخمل الماس کالباسی کد F-06

پرده آماده مخمل الماس کالباسی کد F-06

قیمت

750,000تومان

899,000تومان
27 % تخفیف
پرده آماده حریر سفید کد K-01

پرده آماده حریر سفید کد K-01

قیمت

279,000تومان

379,000تومان
22 % تخفیف
پرده آماده مخمل قهوه ای روشن کد Y-013

پرده آماده مخمل قهوه ای روشن کد Y-013

قیمت

550,000تومان

699,000تومان